Menu Zavřeno
Slider

Profil firmy: Historie

Zaměřujeme se na komplexní dodávky stavebních prací v občanské, průmyslové a bytové výstavbě, včetně souvisejících inženýrských sítí. Firma poskytuje v rámci dodávek a nebo samostatně komplexní projekční služby od studie až po dokumentaci pro provedení stavby.

Dále zabezpečujeme kompletní inženýrskou činnost a stavební dozor.

Firma disponuje potřebným strojovým vybavením, mechanizací a nářadím pro provádění staveb pozemního stavitelství, pro zemní práce, inženýrské sítě, bourací práce.

Rychlá ukázka realizovaných prací

Současnost firmy:

Jednatel společnosti : Ing.Petr Kempný – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. V oboru působí od r. 1985 na různých pozicích v procesu realizace a projektování staveb.

Oprávnění k podnikání:

 • provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
 • projektová činnost ve výstavbě
 • zemní práce, vnitrostátní nákladní autodoprava
 • nákup a prodej

Hlavní činností a náplní je provádění staveb občanských, bytových a průmyslových. Provádíme výstavbu nových objektů na klíč, rekonstrukce stávajících objektů přístavby, nadstavby, půdní vestavby a s tím spojené veškeré práce.

Další činností jsou projektové práce a inženýrská činnost ve stavebnictví. Využíváme nové progresivní technologické postupy výstavby a materiály našich i zahraničních výrobců a dodavatelů a aplikace těchto nových materiálů.

Image

Strategie a cíle firmy

Vedení organizace svůj růst jednoznačně spojuje s:

 • důslednou orientací na potřeby zákazníka – investora
 • vysokou kvalitou prováděných prací,
 • zvyšováním produktivity práce,
 • využívání nejnovějších technologií a materiálů,
 • dodržování všech legislativních požadavků s důrazem na životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 • zvyšováním nároků na vlastní zaměstnance v oblasti vzdělávání
 • dodržování nejzákladnějších pravidel ve vystupování k zákazníkovi
 • dodržovat základní ustanovení SOD – cenu díla, termíny, kvalitu
 • udržovat vztahy a kontakty, se zákazníky vždy jednat korektně a pravdivě
 • vystupovat rázně, konstruktivně a bez emocí, vždy být připraven na jednání a vystupovat dle svých možností a znalostí co nejlépejednat se zákazníky slušně nepomlouvat konkurenci a ostatní
 • dodržovat časový harmonogram jednání
 • dodržování základních principů ve vztahu k firmě propagovat dobré jméno firmy dodržování pravidla o interních informacích a know -how
 • sledovat konkurenci poučit se z vlastních chyb a tyto eliminovat